2% z daní

3 kroky ako poslať 2% z Vašich daní pre Senior Modrová n.o.

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Vyplňte toto Vyhlásenie (naše údaje sú pred vyplnené)
  3.  Potvrdenie o zaplatení dane (ktoré vám dal zamestnávateľ) a Vyhlásenie (ktoré ste vyplnili v bode 3) doručte do 30.4.2023 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

 

A je to! Ďakujeme vám. 🙂

Údaje o nás:

  • Názov: Senior Modrová n.o.
  • Právna forma: Nezisková organizácia
  • Sídlo: 916 35 Modrová 298
  • IČO: 45 741 336
Tlačivo č. 1 – na stiahnutie
Tlačivo č. 2 – na stiahnutie